top of page
Model van de innerlijke familie

Arienne Klijn

Binnen Voelwijzer maak ik tijdens het ouderconsult hoogsensitief en strongwilled gebruik van het model van de innerlijke familie.

Arienne Klijn is de grondlegger van dit systemische model. Inspiratie hiervoor heeft zij verkregen vanuit de tijd die ze heeft doorgebracht bij de native americans. Zij maken gebruik van een schildenmodel binnen hun communicatie. 

Het schildenmodel gaat er vanuit dat al je karaktereigenschappen zijn onder te verdelen in vier elementen, te weten de innerlijke man, innerlijke vrouw, het innerlijke jongetje en het innerlijke meisje. De innerlijke familie die vier verschillende kanten van jouw persoonlijkheid belichten. 

metafoor

De Innerlijke Familie is dus een metafoor voor al jouw eigenschappen, verdeeld over en verbeeld door de vier leden van je Innerlijke Familie.

Zo staat de Innerlijke Man onder andere voor organiseren, denkvermogen en daadkracht en verbeeldt de Innerlijke Vrouw de eigenschappen die je kunt plaatsen onder steun bieden, gevoel van eigenwaarde & het innerlijke weten.

Het Innerlijke Jongetje verbeeldt je wilskracht, je levenslust en je energie en het Innerlijke Meisje staat voor voelen, je zachte, kwetsbare kant.

Het is een zeer praktisch model wat ontzettend veel lagen heeft en zaken heel beeldend inzichtelijk maakt. 

Archetypes

Het model is niet gebaseerd op stereotyperingen van mannen / vrouwen. Al zou dat in eerste instantie wel bij je op kunnen komen. 

Arienne legt uit dat het juist is gebaseerd op archetypes (Carl Jung), typische karaktereigenschappen die je, gebaseerd op ons collectief onbewuste, aan een bepaald beeld toekent. En het is nu eenmaal nog steeds een feit dat wij bij stoer niet direct aan een meisje met een strikje in het haar denken. Of bij zacht en lief aan een ridder bijvoorbeeld. 

 

Perspectief

Door vanuit het perspectief van de Innerlijke Familie naar situaties te kijken, kun je je bewuster worden van de verschillende familieleden in jezelf. Waarom reageer je zo fel bijvoorbeeld? Of wat maakt dat je je zo gespannen voelt in bepaalde situaties.

Naarmate je door onze gesprekken steeds meer inzicht krijgt in welke eigenschappen en welke kwaliteiten je nu precies onder welk familielid kunt scharen krijg je steeds meer zicht en grip op je eigen innerlijke familieleden. Hierdoor ben je ook steeds beter in staat om er bewust voor te kiezen om een ander familielid (lees ander gedrag, een andere toon of houding) in te zetten in specifieke situaties. 

Vertalen gedrag naar behoefte

Uiteraard heb niet alleen jij een innerlijke familie, je kind ook. Door het gedrag dat je kind laat zien te vertalen naar de taal van de Innerlijke Familie krijg je ook meer inzicht in wat er nu eigenlijk vanbinnen bij je kind gebeurt. Het model werkt dus verklarend. En als je begrijpt wat er gebeurt, wat er achter het gedrag zit dat je ziet bij je kind, is het zoveel makkelijker om te zien wat je kind nodig heeft. En doordat jij zelf ook beter begrijpt waar jou gedrag of reacties vandaan komen kun je dit ook geven, zonder dat je hiervoor over je eigen grenzen hoeft te gaan. 

 

Inzicht
Het model van de Innerlijke Familie geeft dus helder weer wat er zich in je kind afspeelt maar ook wat er bij jou gebeurt. Hoe deze innerlijke familieleden van jullie beiden op elkaar reageren en wat hiervan de effecten zijn. Daarnaast is het een zeer beeldend model. Met playmobil poppetjes op tafel zie je gelijk wat er gebeurt. Je ziet het effect van de verschillende reacties. Sommige denk je al te doorzien of te snappen, maar het op tafel verbeeld zien is zoveel krachtiger! 

 

schaduwkanten

Uiteraard is het niet alleen maar dikke pret met jouw Innerlijke Familie.

Elk familielid heeft een lijst met kwaliteiten die we ook als karaktereigenschappen zouden kunnen benoemen. Misschien ben je wel bekend met het feit dat teveel aan bepaalde kwaliteiten juist voor een valkuil kunnen zijn of voor een schaduwkant kunnen zorgen.

Deze schaduwkanten treden vaak naar buiten als de spanning is opgelopen. Als je niet goed in je vel zit of als je je over- of ondervraagd voelt. Als iemand over jouw grenzen gaat of iets kwetsend zegt of doet. Je kunt deze schaduwkanten op verschillende manier herkennen. Schiet jij ook wel eens uit je slof? Of wil je graag altijd en overal de controle houden? Merk je dat je weleens heel emotioneel kunt reageren? Of juist heel laconiek?

signaal

Deze schaduwkanten zijn niet voor iedereen leuk, maar wel belangrijk. Ze dienen namelijk als signaal dat er iets niet in de haak is. Het is natuurlijk fijn als je weet hoe dat komt. Maar dat is niet altijd noodzakelijk. Slechts opmerken dat er iets aan de hand is geeft precies die ruimte om even goed voor jezelf te zorgen en te voelen wat je nodig hebt. Is het rust? Meer verbinding? Of juist een beetje uitdaging en inspiratie? Ook je kind kan zich uitten via de schaduwkanten van zijn innerlijk jongetje of zijn innerlijk meisje. Kan bijvoorbeeld gaan klieren of dreinen. Vaak wordt dit gedrag ervaren als storend of vervelend gedrag. Het helpt dan om (vanuit je innerlijke vrouw) op te merken dat dergelijk gedrag van je kind een signaal is dat er iets aan de hand is. Misschien is je kind moe of gespannen. Verveelt het zich dood, voelt het zich niet op zijn gemak of is er een andere behoefte onvervuld waardoor je kind zich niet ontspannen voelt.

Verbinding

Dus door te leren om achter het gedrag te kijken kun je het gedrag ook beter begrijpen en opvangen. Ook lukt het om beter in verbinding te blijven en bepaalde zaken te voorkomen. 

Met meer inzicht in de onderliggende redenen van storend gedrag kun je de oorzaak aanpakken en zo het negatieve gedrag ombuigen. Daarnaast leidt meer inzicht op de langere termijn uiteraard naar meer rust en ontspanning. 

De brug slaan

Het model van de innerlijke familie helpt veel helderheid en inzicht te verschaffen in situaties waarbij je tot nu toe met je handen in het haar hebt gezeten. 

Er ontstaat er meer mildheid naar je kind maar zeker ook naar jezelf. Daarnaast creëert de Innerlijke Familie een opening naar het voelen, de oude wijsheid van je lichaam. En laat het nu met HSP's nu net zo zijn dat dit is waar de brug geslagen moet worden aangezien zij vaak juist veel te veel in hun hoofd zijn gaan zitten.

Met het voelen - denken - doen - de wijsheid en levenslust in balans ervaar je veel meer regie. Je kunt dus beter en bewuster voelen wat er nodig is en hiernaar handelen!

Aan de slag

Sta je ook te popelen met dit model aan de slag te gaan? Inzicht te verkrijgen hoe het nu precies bij jullie in het gezin gaat en wat er ook anders kan zodat jullie weer in de positieve vibes komen met elkaar? Ik kan je helpen!

Wacht niet langer zet de eerste stap en plan een afspraak in. 

Model innerlijke fam
bottom of page