top of page

Kwaliteiten? Welke dan?

Welke kwaliteiten dan? Er klinkt ook ongeloof en sarcasme door in jouw vraag. Je voelt je een beetje opstandig. Je hebt nog niet zolang geleden ontdekt dat je hoogsensitief bent. Je bent hierachter gekomen na een jarenlange frustrerende zoektocht. Je bent chronisch vermoeid en er kwam nooit een oorzaak naar boven bij de onderzoeken die hiernaar gedaan zijn. Je hebt keihard geprobeerd alle balletjes hoog te houden en 'gewoon' mee te komen met jouw vrienden en binnen jouw uitdagende banen. Je hebt het zo hard geprobeerd zelfs dat je opgebrand bent geraakt. Ook een vorm van doorzettingsvermogen zullen we maar zeggen.


Voor mij is gelijk duidelijk dat je een sprankelende persoonlijkheid bent. Je hebt humor en je bent niet van het bij de pakken neerzitten. Een ruwe diamant!

Tijdens onze gesprekken komen er veel mooie kwaliteiten van jouw aan het licht. Zorgzaamheid, vechtlust, je bent stoer, empathisch en enorm bevlogen om er maar een paar te noemen. Het steekt me dat je dat zelf echt niet meer kunt zien. Je hebt je tweede burn-out in jouw jonge leven (27). "Het zit vast tussen je oren" is een opmerking die je helaas net iets te vaak hebt gehoord. En inmiddels twijfel je zelf ook aan je kracht en kun je niet meer met compassie naar jezelf kijken. Je praat vooral negatief over jezelf en gebruikt termen als 'zwak' en 'daar heb je die jankerd weer'. Ik begrijp deze reactie goed. Ik herken het maar al te goed vanuit mijn eigen verleden.


Wanneer ik benoem dat er veel mooie kwaliteiten gepaard gaan met hoogsensitiviteit. Krijg ik vaak soortgelijke reacties als bovenstaand. Nu is het natuurlijk zo dat de mensen die bij mij in de praktijk komen vooral veel last hebben van hun hoogsensitiviteit. Het is dan natuurlijk ook logisch dat ze deze kwaliteiten niet direct zien of omarmen.


Toch maak ik je graag bewust van een set talenten die jouw hoog sensitieve brein van nature met zich meebrengt. Met een talent (aangeboren begaafdheid) kan het eigenlijk drie kanten op. Het kan onontplooid blijven, het kan zich ontwikkelen tot een kwaliteit of het kan doorschieten in een valkuil.

Veel HSP ervaren hun kwaliteiten (hun potentieel) met gemengde gevoelens. Het is prettig om erover te beschikken, maar soms is een kwaliteit zo sterk aanwezig dat die doorslaat. Dan kan het juist voor een last zorgen. Gevaar snel signaleren is handig maar achter elke boom een gevaar vermoeden is een valkuil, omdat je dan over alert en strakgespannen blijft. Je ervaart subtiele waarneming dan natuurlijk niet als kracht.
Je kwaliteit kunnen ook voor je omgeving soms teveel van het goede zijn. Zorgzaamheid is een dankbare eigenschap maar als de ander het als bemoederend of zelfs als verstikkend ervaart, kan het zijn dat je erin doorschiet. Dan is het een valkuil geworden.


Het hoogsensitieve brein heeft een andere werking waarbij meerdere gebieden intensiever samenwerken. Ook worden zaken op een dieper niveau verwerkt en wordt er meer opgepikt. Door deze combinatie van factoren is gebleken dat er in aanleg een aantal kwaliteiten bij zeer veel HSP terug te vinden zijn. Uiteraard verschilt het per persoon in hoeverre deze kwaliteiten zijn (door)ontwikkeld.


Benieuwd welke kwaliteiten dit zijn? Ontdek hieronder de talenten/ krachten die HSP in aanleg hebben, al dan niet doorontwikkeld tijdens hun leven. Het zorgt voor een stuk bewustwording door hier even bij stil te staan. Wat komt voort uit een hoogsensitief brein. Maar ook bij dingen die je waarschijnlijk gewoon als vanzelfsprekend hebt beschouwd, maar dat dus niet zijn. Deze kwaliteiten zijn fijn, mooi, waardevol, krachtig en brengen jou en de mensen om je heen veel! Hopelijk wordt je je een stukje meer bewust van jouw 'unieke benefits. Want die heb je! ECHT!!

Subtiele waarneming De (sociale) omgeving goed kunnen lezen. Dankzij subtiele waarneming merk je via zintuigen zaken op die anderen ontgaan. Je zintuigen zijn scherp afgesteld op je omgeving. Je hoort de kleinste geluidjes, ruikt zelfs subtiele geuren, voelt emoties, verandering in sfeer etcetera. Die waarnemingen geven duidelijkheid over je omgeving. Is die prettig of niet prettig, veilig of niet veilig. Daardoor ben jij in staat een fijne feel in een ruimte te creëren en heb je snel door of ergens (sociaal) gevaar dreigt. Met jouw oog voor detail kun je verbanden leggen die anderen (nog) niet zien. (soms tot grote frustratie van jezelf dat die anderen dat echt niet zien 😄) "Ik hoor, zie en voel wat er op het werk om me heen gebeurt, zonder dat ze het tegen mij hoeven te zeggen". "door subtiele waarneming heb ik snel door wat mijn partner nodig heeft of wat hem dwarszit" Valkuil: Overalert op (sociaal) gevaar, overweldigd voelen.

Aandacht voor detail Je ziet aspecten die anderen ontgaan, waardoor je werk van hoog niveau is. Door je aandacht voor detail zie je de kleinste elementen in documenten, schildertijen, inrichting of kleding. Het helpt je elementen op te sporen die (nog) niet kloppen. Met kleine wijzigingen kun je het vaak direct verbeteren. Anderen voelen dat jouw werk goed is, soms zonder precies te kunnen verwoorden waarom het beter is dan dat van een ander. Dit komt dus voort uit jouw vermogen om nuances waar te nemen. "Ik ben software ontwikkelaar en door mijn detailzicht kan ik snel fouten opmerken in de computercode" "Door mijn oog voor detail zie ik meteen wat ik kan veranderen aan een interieur om de sfeer of de look and feel te verbeteren, handig als binnenshuis architect". Valkuil: Je kunt te perfectionistisch worden of verdwalen in details

Genieten van kleine dingen Je laadt op van relatief eenvoudige dingen. Je opmerkzaamheid in combinatie met de intensiteit van emoties die worden opgeroepen, maken dat jij kunt genieten van 'kleine' dingen. Je merkt de fijnste nuances op. Bovendien zijn de positieve emoties die je daarbij voelt veel intenser. Doordat je in een prettige situatie veel sterkere positieve emoties ervaart, kun je hier ook meer uithalen. "Ik kan genieten van de kleinste dingen die mijn partner voor mij doet. Het gaat mij niet om de grote gebaren. Maar juist om dat kopje thee wat hij/zij spontaan voor mij maakt" "Zelf zie ik ook hoe belangrijk het is om mijn kinderen mee te nemen in het genieten van kleine dingen. dat zijn herinneringen die blijven hangen. Spontaan de vuurkorf aansteken en daarbij eten. Op een vroege zomeravond opblijven en samen naar de sterren kijken. Of naar de rivier fietsen en daar picknicken"

Grote geheel zien Je ziet verbanden die anderen niet zien. Je overziet welke positieve en negatieve gevolgen een plan heeft. Je brein vermengt als het ware nieuw binnengekomen info met eerdere kennis. Hierdoor verwerf je inzicht in samenhang, onderlinge beïnvloeding en discrepanties. Over het algemeen genomen zal jij een plan beginnen waarin de grootste obstakels al zijn opgelost voordat ze zich manifesteren. " Binnen mijn team van 6 personen lijk ik de enige te zijn die het grotere geheel lijkt te begrijpen. Mijn collega's hebben geen idee wat kleine aanpassingen voor invloed hebben op het totaalplaatje. Ik merk nu dat ik dit wel heel sterk heb, dat ik het grotere geheel telkens blijf zien" Valkuil: Je start laat omdat je eerst alles wil uitdenken. Overweldigd voelen door nieuwe plannen. Opgejaagd voelen als er geen ruimte is om even rustig na te denken.

Weloverwogenheid Je beziet een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken, waardoor je besluitvorming zorgvuldig is. Je beschouwt elke issue vanuit diverse perspectieven. Niet alleen de plussen en minnen van een plan, maar ook effecten die elk van die opties op anderen hebben. Daardoor kom je weloverwogen tot je beslissingen. "ik probeer bij alles ongeveer 5 voor- en nadelen te vinden om een weloverwogen besluit te nemen en niet per ongeluk een enorm probleem over het hoofd te zien. Ik moet bij mijn werk rekening houden met duurzaamheid, veiligheid (verkeer en bomen), klimaatadaptie, biodiversiteit, landschap en veel andere belangen. Er zijn mensen die bij duurzaamheid bijvoorbeeld voorstellen minder te maaien (Minder CO2 uitstoot) of bomen zo te laten groeien dat ze voor productiehout geschikt zijn, maar voor landschap, klimaat en biodiversiteit is dat een ramp. Dus door alle aspecten af te wegen en niet een kokervisie op duurzaamheid te hebben, kan ik hopelijk meestal een goed uit te en uit te leggen besluit nemen. Valkuil: Het kost tijd om tot een beslissing te komen. Soms loop je vast in je eigen afwegingen en voelt je hoofd overvol. Je blijft piekeren. Zeker als er nog puzzelstukjes missen.

Creatief denken Je komt tot oplossingen die vernieuwend en innovatief zijn, doordat je zoveel waarneemt en verbindingen legt. Inzichten van HSP zijn vaker uniek. Doordat je meer opmerkt en meer aspecten met elkaar verbindt, heb je meer aanknopingspunten voor - ook nog eens- diversere oplossingen. Creativiteit gaat verder dan alleen de kunstzinnige kant, maar vooral over het bedenken van unieke oplossingen. "Als ik voor de klas sta en ik merk dat de oude manier niet werkt, ben ik erg goed in het plotseling bedenken van een nieuwe manier van uitleggen. Dit is vaak op een creatieve manier" "Mijn hersenen blijven werken totdat alles in elkaar valt. Daardoor kom ik vaak met ideeën waar anderen nog niet aan gedacht hadden" Valkuil: De eenvoudige oplossing kun je over het hoofd zien. Je hebt een hekel aan routinematig werk. Blijven malen als alle puzzelstukjes nog niet compleet zijn.

Empathie Je bent in staat de emoties van anderen aan te voelen en begrijpt hun perspectief goed, ook als het anders is dan je eigen mening. Bij hooggevoelige mensen zijn de zogenoemde spiegelneuronen in het brein sterker geactiveerd. Die neuronen tonen je als het ware (als een een spiegel) hoe die persoon tegenover jou zich voelt. Bij empathie maken we onderscheid tussen de affectieve en cognitieve variant. De eerste variant betreft het voelen van emoties bij de ander. Dit kan helpen bij het zorgen voor een ander. Deze variant kan er ook voor zorgen dat je bv ook emotioneel wordt als je iemand anders ziet huilen. De tweede vorm is cognitieve empathie. Dat is het vermogen om de achtergrond van de emoties van de ander te begrijpen. Je weet dat het referentiekader van de ander niet hetzelfde is als dat van jou. Je kunt je zo goed in dat perspectief inleven dat je het waarom van die stemming doorvoelt. Valkuil: Je overspoeld voelen door de emoties van anderen, moeilijk onderscheid kunnen maken tussen emoties of pijn van de ander en je eigen emoties. Je eigen mening inslikken.

Zorgzaamheid Je doet je best de ander te verzorgen en het hem of haar naar de zin te maken, op basis van wat je aanvoelt. De actie die jij vanuit empathie onderneemt, noemen we zorgzaamheid. Je assisteert, ondersteunt of pleziert de ander, omdat je aanvoelt dat het nodig is. Niet omdat hij/zij erom vraagt (dat is behulpzaamheid), maar omdat de innerlijke drang om je naasten te verzorgen en te verwennen automatisch volgt. Het is trouwens ook bewezen dat iets vanuit je hart voor een ander doen, voor geluk zorgt, ook bij jezelf. " ik leg bijvoorbeeld de pantoffels van mijn vriendin al op de verwarming voordat ze thuiskomt" "Omdat ik erg zorgzaam ben, heeft iedereen die hier op visite komt het altijd goed. Genoeg eten, drinken en ik creëer situaties waarvan ik weet dat mensen zich er prettig bij voelen" Valkuil: Uitgeput of teleurgesteld raken als je weinig terugkrijgt of als je je grenzen niet aangeeft.

Verantwoordelijkheidsgevoel Jij voelt je verantwoordelijk voor het eindresultaat omdat je overziet wat nodig is en wat daarvoor moet gebeuren. HSP overzien wat de consequenties zijn als taken niet uitgevoerd worden; zowel inhouds- als relatiegericht. Daarom ijveren zij ervoor om doelen wél te halen; verantwoordelijk te zijn. Als een project in het water dreigt te vallen of als een collega zijn taak niet af krijgt, springen HSP vaak bij. Het maakt ze tot een trouwe werknemer en een fijne teamplayer. Dit geldt evenzeer voor hun rol als liefdespartner en gezinslid. "mijn lief is geen planner en leeft van dag tot dag. Zelden maakt hij zich zorgen en aan piekeren doet hij niet. Heerlijke tegenhanger voor iemand die de hele dag voelt, prikkels verwerkt en scenario's in haar hoofd heeft. Maar ik neem verantwoordelijkheid en zorg dat bepaalde zaken toch echt geregeld worden. Ik zorg dat dat kaartje wel even gestuurd wordt en die mail beantwoord, en dat hij zijn moeder belt" Valkuil; Vermoeidheid of zelfs burn-out; door je loyaliteit neem je te weinig rust. Anderen kunnen misbruik van jouw loyaliteit maken

Aandacht voor het belang van de groep Je hebt oog voor de harmonie in een groep, voor wat een ieder nodig heeft en voor hoe de dynamiek goed blijft. Oog hebben voor wat anderen belangrijk vinden en je inzetten om dat binnen de groep (gezin, team of welk verband dan ook) te realiseren. Hierin speelt enerzijds je sterke cognitieve empathie een rol en anderzijds jouw (onbewuste) inzicht in groepsdynamiek. Je voelt aan - in tegenstelling tot anderen- dat bepaalde grappen een vriend in de groep fiks raken. Je merkt dat een ander op het punt van uitbarsten staat door irritaties in de groep. Je bent goed in het bewaren van de harmonie, in het bedenken van optimale manieren van samenwerken alsook in het vinden van de beste gemene deler om het gezellig te houden. Je hebt er weinig moeite mee je eigen belangen de wensen in te slikken voor het belang van de groep. Valkuil: Uitgeput raken in groepen en slecht kunnen functioneren als ergens een slechte sfeer hangt. Je eigenbelang ondergeschikt maken aan het groepsbelang (met alle gevolgen van dien)

Zelfreflectie Je ziet waar er mogelijkheid is tot verbeteren. je leert daardoor makkelijker en je persoonlijke ontwikkeling gaat sneller. Al mijmerend denk je terug aan de gebeurtenissen van de dag. Het is een manier van verwerken. In het algemeen slaat iedereen ervaringen op, maar het hoogsensitieve brein is nog meer gericht op het trekken van lessen voor de toekomst. Wat had beter gekund? Waar had je een andere keuze kunnen maken? Was er een beter resultaat haalbaar geweest? En dit alles meestal beschouwd vanuit het belang van de groep. Je bovenmatig ontwikkelde reflectie helpt je te zien waar je kunt verbeteren. Ze ondersteunt je persoonlijke ontwikkeling en je vermogen tot leren. Valkuil: Dit kan doorslaan in zelfkritiek. Dat kan leiden tot faalangst en of een lage eigenwaarde. Dat remt juist het lerend vermogen en de persoonlijke ontwikkeling.

sterke intuïtie Je kunt varen op wat je intuïtie je ingeeft. Zowel bij besluitvorming, in interactie met anderen als voor het aanvoelen wat je nodig hebt. Door alle onbewuste stimuli die je waarneemt, heb je meer informatie waarop je beslissingen kunt baseren. Als je een sterke intuïtie hebt, voel je - zonder dat je het per se kunt beredeneren - wat de juiste keuze is op basis van signalen die niet tot je bewustzijn doordringen. Uit onderzoek blijkt dat dit echt een topper is. Het verbetert namelijk de besluitvorming, de interactie met anderen en de regulatie van je lichaamsprocessen "door mijn intuïtie zie ik vaak direct wat mijn cliënten nodig hebben, wat ze aankunnen en wat er onderliggend speelt" Valkuil: Je kunt je overweldigd voelen door alles wat je ervaart. Rationeel gaan redeneren om controle te ervaren.


Afspraak maken?

Mocht je na het lezen van deze blog ook wel willen leren hoe je met hoogsensitiviteit om kunt gaan? Hoe je beter voor jezelf kunt zorgen zodat het ervaren van lasten minder wordt en ook jij meer oog krijgt voor jouw kwaliteiten?

Maak dan een afspraak voor een klikgesprek via de site. Ik help je hier graag bij! En het mooie is, ik weet zeker dat het je gaat lukken ook!
51 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

ความคิดเห็น


bottom of page